ผลงานท่อปลวก วางท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก

Home Care Service บริการท่อปลวก ก่อนเริ่มสร้างบ้าน

สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะสร้าง แต่เป็นกังวลเรื่องของปลวกบุกบ้านในอนาคต เราขอแนะนำ
การวางท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก หรือท่อปลวก ที่คุณสามารถติดตั้งได้แต่การเริ่มวางรากฐานของบ้าน
ผลวางท่อปลวก โดยการฝังท่อพลาสติกไว้ใต้พื้นดินรอบตัวอาคาร แล้วติดตั้งหัวฉีดกระจายสารเคมี เมื่อมีการอัด
สารเคมีเข้าไปในท่อปลวกสารเคมีจะกระจาย
ไปตามหัวฉีด เพื่อป้องกันไม่ให้ปลวกเข้ามาทำลายโครงสร้างของอาคาร

กำจัดปลวกอย่างปลอดภัย ไม่ต้องขุดเจาะภายในตัวบ้านหรืออาคาร
ให้คำปรึกษาและสำรวจพื้นที่ ฟรี! สอบถาม กำจัดปลวก ราคา ติดต่อเรา

 


ผลงานการวางท่ออัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวก ท่อปลวก