บริการกำจัดมด โดยทีมงานมืออาชีพ

กำจัดมด ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

คุณเบื่อกับมดที่น่ารำคาญบุกบ้านหรือที่ทำงานของคุณหรือไม่? มดที่ก่อความรำคาญ คลานไปทั่วพื้น เคาน์เตอร์
หรือแม้แต่อาหารของคุณ แต่ไม่ต้องกลัว! บริการกำจัดมด Home Care Service พร้อมช่วยเหลือคุณ

บริการกำจัดมดของเราราคาไม่แพง เชื่อถือได้ และรับประกันความพึงพอใจ
เราเชื่อมั่นในการให้บริการระดับสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

 

 

 

ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 

                 

 

          มด (Ants)  ป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อนจนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก  สามารถดำชีวิตอยู่ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไป  พื้นที่ป่าไม้  พื้นที่เกษตรกรรม  พื้นที่เมืองและบริเวณที่อยู่อาศัย  จนมีคำกล่าวว่า  'มดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดิน'ะอื่น

          มด เป็นแมลงที่มีการสร้างรังอย่างง่ายและอย่างซับซ้อนหรือประนีต  มีการแบ่งวรรณะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ เนื่องจากมดเป็นแมลงสังคม สมาชิกที่อยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณและแบ่งหน้าที่แยกออกจากกันให้เห็นอย่างชัดเจน  ประกอบด้วย 3 วรรณะ คือ

          

          1.วรรณะมดแม่รังหรือมดราชินี

                 ส่วนมากมีขนาดใหญ่หว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง  อกหนา  ท้องใหญ่ และมักมีตาเดียว   สามารถสืบพันธุ์ได้ ทำหน้าที่ในการเริ่มต้นสร้างรังและวางไข่เพื่อผลิตสามชิกวรรณะอื่นๆ ภายในรัง  ตลอดจนควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในรัง มีอายุได้หลายปี

          2. วรรณะสืบพันธุ์

                ประกอบด้วยมดเพศผู้และมดเพศเมียที่สามารถผสมพันธุ์ได้  โดยทั่วไปจะมีปีก  มดเพศเมียส่วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ว่ามดงานแต่เล็กว่ามดรังแม่ ส่วนมดเพศผู้มีขนาดเท่าหรือใกล้เคียงกับมดงานมดวรรณะนี้จะผลิตออกมาเมื่ออาณาจักรมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในรังมีมาก โดยจะมีหน้าที่ผสมพันธ์ุเพื่อขยายรังใหม่  พบเป็นบางช่วงของปีและมีเป็นจำนวนน้อยกว่ามดงานในแต่ละรัง

          3. วรรณะมดงาน

                เป็นมดเพศเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก เป็นมดที่ออกหาอาหารและพบอยู่เสมอภายนอกรังนอกจากหาอาหารแล้ว มดงานยังมีหน้าที่ในการสร้างรัง รักษารัง ดูและตัวอ่อนและราชินี และป้องกันรังมดงานบางชนิดสามารถแบ่งรูปร่างออกได้เป็นมดงานที่มีรูปร่างแบบเดี่ยวและมดงานที่มีรูปร่าง2 รูปแบบ 

ชนิดมดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับมนุษย์

     มีมดอยู่หลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และพบได้เสมอบริเวณบ้านเรือน ตัวอย่างเช่น
1. มดคันไฟ  
     เป็นมดที่ทำรังอยู่ใต้ดินที่ร่วนซุย ดินทราย พบอาศัยรอบอาคารบ้านเรือนมากว่าข้างในอาคาร กินแมลงและซากสัตว์เล็กๆเป็นอาหาร รวมทั้งเศษอาหารที่คนทิ้งไว้ รวมถึงขนมหวาน เป็นมดที่มีอาณาจักรขนาดใหญ่ มีมดราชินีหลายตัว เป็นมดที่อันตรายกับคนได้ทั้งการกัดและการใช้เหล็กในต่อยผู้ถูกต่อยจะรู้สึกแสบคล้ายไฟลวก แผลจะบวมแดงและจะมีอาการคัน
2. มดละเอียด
     เป็นมดที่ทำรังอยู่ใต้ดิน ตามซากพืช ใต้เปลือกและพบตามบ้านที่อยู่อาศัย ชอบกินของหวาน เมื่อมากินอาหารแล้วจะปล่อยสิ่งขับถ่ายทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวรวดเร็ว มักเห็นเดินบนกำแพง หรือฝดาห้องมากกว่าพื้น นอกจากจะพบมากตามบ้านเรือนยังพบตามเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
3. มดเหม็น
     เป็นมดที่ทำรังบนดินร่วนบริเวณโคนต้นไม้ เช่น ต้นไผ่ โดยชอบซ่อนตัวตามกาบใบที่มีความชื้นสูง ตามซากพืช ใต้เปลือก ชอบอาศัยในพื้นที่ถูกรบกวนและส่วนมากพบอาศัยในอาคารบ้านเรือนเหมือนมดละเอียด ชอบกินของหวาน เดินค่อนข้างรวดเร็ว  เมื่อเข้ามาหาอาหารในบ้านเรือนจะขับมูลทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและมีกลิ่นเหม็น ทำอันตรายคนโดยการกัด
4. มดดำ 
     เป็นมดที่พบเห็นได้โดยที่วไปทั้งในที่อยู่อาศัยและภายนอกบ้าน  เมื่อถูกดรบกวนจะทำการย้ายรังไปที่อื่นทันทีดังนั้นจึงยากที่ควบคุมมดชนิดนี้ได้ทั้งรัง ทำรังตามรอยแตกของต้นไม้หรือในดินใต้วัสดุต่างๆ ชอบกินน้ำหวาน บางครั้งอาจพบเห็นมดชนิดนี้ย้ายไข่ มดชนิดนี้ไม่ทำอันตรายต่อคนแม้ถูกรบกวน แต่จัดเป็นมดที่ทำความรำคาญมากกว่าเกิดอันตรายเนื่องจากมดนี้มีนิสัยเดินเร็ว ไม่ดุร้าย ไม่มีเหล็กใน จึงทำให้ไม่เป็นอันตราย
5. มดง่าม
     เป็นมดที่ทำรังอยู่ในดินร่วน มองผิวดินจะเห็นเพียงรูเปิดเล็กๆและมีดินร่วนกองอยู่รอบๆ ของรอบรูเข้า ออก ชอบทำรังในที่ร่มชื้น ส่วนใหญ่ทางเดินและออกเดินหาอาหารพบหลังฝนตก พบบริเวณที่ถูกรบกวนและค่อนเปิดโล่ง จัดเป็นมดนักล่าชนิดหนึ่ง ที่กินแมลงและเนื้อสัตว์ส่วนมากพบอาศัยนอกอาคารบ้านเรือน มีอาณาเขตขนาดใหญ่  มดชนิดนี้ทำอันตรายต่อคนโดยการกัด โดยอาการจะคล้ายคลึงกับอาการของคนที่ถูกมดคันไฟต่อยมาก จัดเป็นมดที่มีผลต่อสุขภาพและสร้างความรำคาญ
6. มดแดง
     เป็นมดที่ทำรังบนต้นไม้ใหญ่เท่านั้น เช่น ต้นมะม่วง ชมพู่ เป็นต้น โดยใช้ใบไม้เหล่านี้ประกอบเป็นรังโดยตัวออ่นจะปล่อยสารเหนี่ยวออกมาเชื่อมใบไม้ให้ประกบกัน  เป็นมดที่มีอาณาจักรขนาดใหญ่ ชอบกินอาหารประเภทเนิ้อต่างๆและน้ำ ส่วนมากอาศัยอยู่นอกอาคารมากกว่าในอาคาร  เมื่อถูกรบกวนจะทำอันตรายคนโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก ต่อมาจะเกิดอาการบวมคัน
7. มดตะนอย
     เป็นมดที่ทำรังบนต้นไม้บริเวณส่วนที่ตายแล้ว หากินบนต้นไม้และพื้นดินใกล้เคียง ดังนั้น มดชนิดนี้มักพบรอบอาคารมากว่าในอาคาร เป็นมดที่ชอบกินเนื้อมากว่าน้ำหวาน จัดเป็นมดที่สร้างปัญหาต่อสุขภาพ จะต่อยโดยใช้เหล็กในผู้ถูกต่อยจะปวดคล้ายถูกผึ้งต่อย เหล็กในจะทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาการบวม ต่อมาจะคันมากจัดเป็นมดที่มีพิษรุนแรงที่สุด