แมลงสาบ

       

                       สายด่วน :  กรุงเทพฯ ปริมลฑล ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

064-656-3365, 02-004-2265

  สายด่วน : สาขาโคราช 

                                     089-022-1338, 065-641-1882

 

 

ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารแมลงสาบ

1375 แมลงสาบ resized

 

      แมลงสาบ สัตว์สกปรกที่หลายคนรังเกียจอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เพราะแมลงสาบมักปล่อยสารก่อภูมิแพ้เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ออกมาในอากาศ หรือตามพื้นผิวที่มันเดินผ่าน และเมื่อมนุษย์สูดดมหรือสัมผัสสารดังกล่าวเข้าไปก็อาจมีอาการคันจมูก คันตา หรือเป็นผื่นได้ การกำจัดแมลงสาบออกจากบ้านจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนี้แมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย และเป็นต้นเหตุของโรคหลายชนิด โดยแมลงสาบสามารถปล่อยสารก่อภูมิแพ้ออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ลำตัว ขา ปีก และหนวด หรืออาจปล่อยออกมาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น น้ำลาย มูก หรือไข่ หากมนุษย์สัมผัสหรือสูดดมสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้และเป็นพาหะนำโรคได้ เช่น อุจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตืดแคระ เรือน กาฬโรค หอบหืด ไวรัสตับอักเสบ