ยุง


บริการกำจัดยุง ไล่ยุง บริการฉีดพ่นกำจัดยุง โดยมืออาชีพ

กำจัดยุง หมดปัญหายุงบินกวนใจ ปลอดภัยจากไข้เลือดออก

ยุงเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด อาทิ โรคไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง ชิคุนกุนย่า (ไข้ปวดข้อยุงลาย) ไข้สมองอักเสบ เป็นต้น
ไม่เพียงแต่จะเป็นพาหะนำโรคเท่านั้น แต่ยังสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนอีกด้วย ดังนั้นด้วยความห่วงใยจาก
Home Care Service บริการกำจัดยุง ไล่ยุง จึงขอกำจัดยุงที่กวนใจเหล่านี้ให้หมดไป
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ราคาเป็นกันเอง

       

สายด่วน :  กรุงเทพฯ ปริมลฑล ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

064-656-3365, 02-004-2265

  สายด่วน : สาขาโคราช 089-022-1338, 065-641-1882

 

 

ยินดีรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

 

 

 

 

 

 

ยุง แบ่งออกเป็น 3 Subfamily ใหญ่ ๆ คือ ยุงยักษ์ ยุงก้นปล่อง ยุงลาย และยุงรำคา พฤติกรรมการเข้าหาเหยื่อของยุงแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกัน ยุงลายชอบหากินในเวลากลางวัน ในขณะที่ยุงก้นปล่องและยุงรำคาญหากินในเวลากลางคืน ในประเทศไทยมียุงทั้งสิ้น 436 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นยุงก้นปล่อง 73 ชนิด ที่เหลือเป็นยุงรำคาญ ยุงลาย และยุงอื่นๆ

แหล่งเพาะพันธุ์และโรคที่นำโดยยุงในประเทศไทย

 1. ยุงก้นปล่อง
  แหล่งเพาะพันธุ์คือแอ่งน้ำไหลเอื่อย ๆ ค่อนข้างสะอาด แอ่งหิน โพรงไม้ รวมทั้งในนาข้าว เป็นต้น โดยมากอยู่ไกลตัวเมือง ในป่า ชายเขา โรคที่นำโดยยุงก้นปล่องได้แก่ มาลาเรีย
 2. ยุงรำคาญ
  แหล่งเพาะพันธุ์คือแหล่งน้ำขังบนดิน แอ่งหิน ท่อระบายน้ำ น้ำคร่ำใต้ถุนบ้าน น้ำในทุ่งนา รอยเท้าสัตว์ ภาชนะขังน้ำที่สกปรก โรคที่นำโดยยุงรำคาญคือไข้สมองอักเสบ
 3. ยุงลาย
  แหล่งเพาะพันธุ์คือ แหล่งน้ำใสบริเวณบ้าน เช่น ตุ่มน้ำ อ่างน้ำ บ่อซีเมนต์ ไห กระป๋อง กะลา ยางรถยนต์ที่มีน้ำขัง จานรองขาตู้ แจกัน กาบใบพืช โพรงไม้ เปลือกผลไม้ โรคที่นำโดยยุงลายคือไข้เลือดออก
 4. ยุงลายเสือ
  แหล่งเพราะพันธ์ุคือบึงน้ำที่มีพืชน้ำ เช่น จอก แหน ผักตบชวา ป่าพรุที่มีพืชน้ำ เป็นต้น โรคที่นำโดยยุงลายเสือคือโรคเท้าช้าง