ฉีดปลวกต้องทำบ่อยแค่ไหน ช่วงไหนที่เหมาะสำหรับการกำจัดปลวก

เลือกผู้เชี่ยวชาญฉีดปลวกที่มีคุณภาพ หมดห่วงเรื่องปัญหาปลวกได้อย่างยั่งยืน

ฉีดปลวก

 

ปัญหาเรื่องปลวก เป็นหนึ่งในปัญหากวนใจของใครหลาย ๆ คน เพราะนอกจากจะทำให้ทรัพย์สินภายในบ้านเสียหายได้แล้ว ยังส่งผลให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้อีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านโครงสร้างและความแข็งแรงของบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ซึ่งเป็นภัยเงียบที่สร้างความรุนแรงเกินกว่าที่เราจะคาดถึงได้ และเมื่อรู้ตัวว่าปลวกได้มาทำรังภายในบ้านของเรานั้น ก็สายไปเสียแล้ว

แต่การจะกำจัดปลวกหรือฉีดปลวกนั้นไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมื่อไรก็ได้ เพราะการกำจัดปลวกนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ควรทำในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจวิถีของปลวกแต่ละแบบ เพื่อให้สามารถทำการป้องกันและรับมือ รวมถึงกำจัดปลวกได้ถึงต้นตอและหยุดยั้งปัญหาได้อย่างทันท่วงที

หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าการกำจัดปลวกหรือการฉีดปลวกนั้นควรจะต้องทำบ่อยแค่ไหน และต้องทำในช่วงเวลาไหนจึงจะเหมาะสม วันนี้ โฮม แคร์ เซอร์วิส จะพาไปหาคำตอบกัน!

สำหรับการฉีดปลวกนั้น จริง ๆ แล้วสามารถฉีดได้หลายวาระและมีความถี่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาปลวกรูปแบบต่าง ๆ ได้ สำหรับบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะคุ้นเคยกับวาระการฉีดปลวกเป็นประจำทุกปี แต่รู้หรือไม่ว่า มีอีกหลายวาระสำหรับการฉีดปลวก และสามารถเริ่มฉีดปลวกได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบ้าน ระหว่างการเข้ามาอยู่อาศัยหรือใช้พื้นที่ และฉีดปลวกเมื่อพบสัญญาณเตือนหรือปัญหาเกี่ยวกับปลวกที่เกิดขึ้นแล้ว

  • การฉีดปลวกก่อนและระหว่างการก่อสร้าง
    การฉีดปลวกสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยป้องกันปัญหาปลวกได้ในระยะยาว ซึ่งมีตั้งแต่วิธีในการฉีดพ่นสารเคมีหรือฉีดปลวกลงบริเวณหน้าดินก่อนที่จะเริ่มการก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้างก็สามารถผสมน้ำยาฉีดปลวกกับคอนกรีตในการสร้างบ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ในระหว่างที่สร้างสามารถวางแนวระบบท่อสำหรับน้ำยาฉีดปลวกเข้าไปด้วยได้ เพื่อให้สามารถมีช่องทางในการฉีดน้ำยาเข้าไปเป็นประจำทุกปี โดยไม่ต้องมาเจาะพื้นเพื่อเปิดช่องทางเข้าไปในภายหลัง

  • การฉีดปลวกก่อนอยู่อาศัย-เข้าอยู่อาศัย
    ส่วนใหญ่แล้วหากเราซื้อบ้านหรืออาคารที่ดูแลโดยโครงการอสังหาริมทรัพย์จะมีบริการฉีดปลวกให้กับบ้านหรืออาคารเหล่านั้นก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งมักจะฉีดปลวกเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี และเมื่อเข้ามาใช้งานพื้นที่แล้วก็ควรจะฉีดปลวกเพื่อกระตุ้นให้สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่ปัญหาปลวกจะลุกลามไป ซึ่งการฉีดปลวกโดยทั่วไปมีความถี่อยู่ที่ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ความถี่เหล่านี้จะขึ้นกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ของพื้นที่นั้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดปลวกจะเป็นผู้ประเมินสภาพและคัดเลือกความถี่อย่างเหมาะสมตามแต่ละบ้านเรือน

  • การฉีดปลวกเมื่อพบสัญญาณเตือน
    เมื่อพบว่าเริ่มมีสัญญาณเตือนว่าปลวกได้บุกพื้นที่ของคุณ โดยอาจสังเกตได้จากการพบรอยปลวก พบรูหรือร่องทางเดินปลวก พบมูลปลวก สีของไม้จากเฟอร์นิเจอร์หรือโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงพบเห็นแมลงเม่าและปีกแมลงเม่าในบ้าน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจน การป้องกันที่ดีคือการรีบฉีดปลวกทันที เมื่อพบเห็นสัญญาณเตือนเหล่านั้น โดยควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินสถานการณ์ เพื่อเลือกวิธีการกำจัดปลวกที่เหมาะสม และปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคุณได้อย่างยั่งยืน

ฉีดปลวกช่วงไหนดี ?

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดปลวก คือช่วงเริ่มฤดูหนาว หรือหลังจากหมดช่วงฤดูฝน 2-3 เดือนที่ปลวกกำลังเริ่มทำรัง ซึ่งจะช่วยให้ยับยั้งการขยายพันธ์ุและการสร้างอาณาจักรของปลวกได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพราะน้ำยาฉีดปลวกจะไม่ถูกชะล้างด้วยน้ำฝนในฤดูฝน และอุณหภูมิของดินและที่อยู่อาศัยของปลวกจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่น้ำยาฉีดปลวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าช่วงที่มีอุณหภูมิสูงอย่างในช่วงฤดูร้อน แต่สิ่งสำคัญในการกำจัดปลวกนั้นคือความสม่ำเสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาปลวกที่ได้กล่าวไปข้างต้น ทำให้เราจึงสามารถฉีดปลวกได้ทุกฤดูตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถหยุดปัญหาปลวกได้อย่างทันท่วงที

จะเห็นได้ว่าการฉีดปลวกนั้น สามารถฉีดได้หลายวาระ และไม่จำเป็นว่าจะสามารถฉีดได้ก็ต่อเมื่อพบปัญหาปลวกแล้ว เพราะอาจทำให้ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาปลวกได้ ซึ่งการฉีดปลวกที่มีประสิทธิภาพนั้นคือการฉีดอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้ปลวกไม่กลับมาทำรังได้ นอกจากนี้ปัญหาของปลวกยังมีความซับซ้อนและมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการฉีดปลวกหรือการกำจัดปลวกให้ช่วยประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหาของปลวกได้อย่างยั่งยืน

 

เลือกผู้เชี่ยวชาญฉีดปลวกที่มีคุณภาพ หมดห่วงเรื่องปัญหาปลวกได้อย่างยั่งยืน

จากที่เราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าปัญหาของปลวกนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และมีปัจจัยที่สามารถส่งผลให้เกิดการลุกลามได้มาก ซึ่งการใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดปลวกนั้น จะช่วยให้คุณยับยั้งปัญหาปลวกได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพได้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการกำจัดปลวกที่มีคุณภาพอย่าง โฮม แคร์ เซอร์วิส เรามีบริการกำจัดปลวกที่เน้นประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์และเทคนิคการกำจัดปลวกแบบ Nemesis หรือระบบเหยื่อล่อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคุณพร้อมมาตรฐานรับรอง โดยไม่ต้องขุดเจาะภายในตัวบ้านหรืออาคาร ซึ่งเรามีบริการแบบครบวงจร ไม่ว่าจะ เป็นการวางท่อปลวก และบริการกำจัดปลวก รวมถึงบริการกำจัดแมลงอื่นๆ อย่างครอบคลุม โดยทีมงานมืออาชีพ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี ด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นในการป้องกันการบุกรุกของปลวก ทำให้ช่วยยับยั้งปัญหาของปลวกได้อย่างยั่งยืน จนคุณหมดห่วงและมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินของคุณปลอดภัย


สนใจปรึกษาสอบถามข้อมูล ฉีดปลวก ติดต่อ

โทร : 064-656-3365
       02-004-2268
       089-022-1338
       065-641-1882
Line :
 @homecare2019

Email : salehomecare19@gmail.com