วิธีการกำจัดปลวกโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

7 ขั้นตอนการกำจัดปลวกง่าย ๆ ด้วยระบบกำจัดปลวกเนเมซิส

กำจัดปลวก

การกำจัดปลวกคืออีกหนึ่งปัญหาที่ชวนปวดหัวสำหรับเจ้าของบ้านหลาย ๆ ท่าน ด้วยความร้ายกาจของสิ่งที่เรียกว่าปลวกนั้นสามารถสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยปกติแล้วการกำจัดปลวกนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การฉีดยากำจัดปลวกตามมุมต่าง ๆ ของบ้านที่เป็นเส้นทางเดินของปลวกและอาจจำเป็นต้องฉีดยากำจัดปลวกหลายต่อหลายครั้งจนกว่าปลวกจะไม่ปรากฏตัวให้เราเห็น แต่วิธีการเหล่านี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร อาจจะหลงเหลือจำนวนปลวกที่เราไม่สามารถกำจัดได้อยู่ และปลวกเหล่านั้นอาจพบช่องทางอื่นที่สามารถเข้ามาทำลายโครงสร้างบ้านของเราได้ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเข้ามาทดแทนการกำจัดปลวกแบบดั้งเดิม ที่ทั้งง่าย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูง สามารถกำจัดปลวกอย่างครบวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำจัดปลวกเทคโนโลยีใหม่กับระบบกำจัดปลวกเนเมซิส

ระบบกำจัดปลวกเนเมซิส (Nemesis) เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกมากประสิทธิภาพจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับการวิจัยและทดลองกับสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบกำจัดปลวก เนเมซิสนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ถึง 5 ชิ้นสำหรับการกำจัดปลวกอย่างครบวงจร ที่ทั้งสามารถทำได้ง่าย ๆ ปลอดภัยต่อผู้ที่อยู่อาศัย ตัวอย่างอุปกรณ์เช่น

 • Inground Station & Above Ground Station
  สถานีจำลองรูปแบบใต้ดินและบนดินส่วนโครงสร้างสำคัญที่เปรียบเสมือนสถานีจำลองในการล่อปลวกมดงาน ปลวกทหารให้เข้ามาอาศัยอยู่สร้างอาณานิคมภายในก่อนวางเหยื่อล่อสำหรับกำจัดปลวกแบบครบวงจร

 • Inground Station Lid And Removal Tool
  ฝาสำหรับปิดสถานีรูปแบบใต้ดินช่วยในการจำลองสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของปลวก เนื่องจากปลวกนั้นไม่ชื่นชอบแสงแดด อาณานิคมของปลวกส่วนมากจึงมักจะอยู่ใต้ดิน มีความชื้นเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัย

 • Timber Inserts
  หรือก็คือเหยื่อล่อไม้ที่จะถูกติดตั้งอยู่ภายในสถานีจำลอง คอยล่อปลวกที่อยู่ในบริเวณอาณาเขตบ้านให้เข้ามาสร้างรังภายในสถานีจำลองที่เราได้ติดตั้งเอาไว้

 • Nemesis Bait Matrix
  เหยื่อล่ออาหารอุปกรณ์กำจัดปลวกแบบครบวงจรผ่านเหยื่อล่อที่ถูกคิดค้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถกำจัดปลวกทั้งอาณานิคมด้วยคุณสมบัติที่เข้าขัดขวางกระบวนการลอกคราบของปลวกงาน เมื่อปลวกงานไม่สามารถลอกคราบได้จะทำให้ทั้งอาณานิคมของปลวกไม่มีใครคอยป้อนอาหารและอดตายไปในที่สุด

วิธีการกำจัดปลวกของระบบกำจัดปลวกเนเมซิส

สำหรับการขั้นตอนการกำจัดปลวกของระบบกำจัดปลวกเนเมซิสนั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

 1. เริ่มด้วยการติดตั้ง Ingorund Station หรือ Above Ground Station
  สำหรับเตรียมการสถานีจำลองในการล่อปลวกโดยสามารถทำด้วยการขุดดินในขนาดที่เหมาะสมด้วยพลั่วขนาดเล็กลึกประมาณ 180 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 100 มิลลิเมตรสำหรับการติดตั้ง Inground Station หลังจากนั้นให้กลบดินบริเวณรอบๆให้แน่นชิดกับสถานีจำลองของเรา หรือหากเป็น Abouve Ground Station แนะนำให้วางในจุดที่คิดว่าจะเป็นเส้นทางเดินของปลวก หากไม่แน่ใจในขั้นตอนนี้สามารถปรึกษากับผู้ให้บริการกำจัดปลวกคุณภาพได้

 2. ใส่ Timber Inserts หรือเหยื่อล่อไม้เข้าไปโดยภายในสถานีจำลองที่เราได้ติดตั้งเอาไว้
  จำนวนเหยื่อล่อไม้ที่เหมาะสมในการติดตั้งภายในสถานีคือจำนวน 2 ชิ้นสำหรับเตรียมการล่อปลวกให้เข้ามาสร้างอาณานิคมภายในสถานีจำลองที่เราสร้างเอาไว้

 3. ทำการปิดสถานีจำลองด้วย Inground Station Lid and Remove Tool
  หรือฝาปิดสถานีจำลองสำหรับสร้างสภาวะความมืดที่เหมาะสมให้ปลวกสามารถเข้ามาสร้างอาณานิคมได้

 4. ทำการติดตั้ง Inground Station หรือ Above Ground Station
  ให้ทั่วบริเวณอาณาเขตบ้านของเราโดยระยะห่างที่เหมาะสมคือติดตั้งสถานีจำลองทุกๆ 3 เมตรล้อมรอบบริเวณบ้านพักอาศัย ในขั้นตอนนี้คุณสมบัติของระบบกำจัดปลวกเนเมซิสจะทำหน้าที่เป็นตัวคอยขวางกั้นเส้นทางไม่ให้ปลวกเข้าไปทำลายโครงสร้างของบ้านแต่จะเข้าไปที่สถานีจำลองที่เราได้ติดตั้งเอาไว้แทน ยิ่งเราติดตั้งสถานีจำลองนี้เยอะประสิทธิภาพของระบบกำจัดปลวกเนเมซิสก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 5. ตรวจสอบสถานีจำลองที่เราได้ติดตั้งเอาไว้ว่ามีร่องรอยการอยู่อาศัยของปลวกหรือไม่
  ร่องรอยที่มักจะพบได้คือตรวจพบเศษดินจำนวนมากภายในสถานีจำลองของเรา โดยระยะเวลาในการตรวจสอบที่เหมาะสมควรเว้นระยะห่างประมาณ 8 - 12 สัปดาห์ และอาจจะตรวจทุกๆ 3 - 6 เดือนหากบ้านที่เราพักอาศัยพบความเสี่ยงของปลวกในระดับปานกลางถึงสูง

 6. หลังจากตรวจสอบพบร่องรอยการสร้างรังของปลวกภายในสถานีจำลองแล้วให้เราทำการผสม Nemesis Bait Matrix
  ในอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ Nemesis Bait Matrix 1 ซองและน้ำสะอาด 400 มิลลิลิตรหลังจากผสมได้ที่แล้วให้เราตัดถุง Nemesis Bait Matrix ให้มีพื้นที่สำหรับปลวกในการเข้าไปกินเหยื่อล่อของเราและใส่กลับเข้าไปในสถานีจำลองที่ตรวจพบการมีอยู่ของปลวก

 7. รอให้ปลวกมดงานนำเหยื่อล่ออาหารที่เราได้ใส่เอาไว้ในสถานีจำลองกลับเข้าอาณานิคมของตนเอง
  ภายหลังในระยะเวลาไม่นานเหยื่อล่อจะออกฤทธิ์อย่างช้าๆทำให้ปลวกงานเหล่านั้นไม่สามารถลอกคราบได้และตายไปเอง ท้ายที่สุดก็จะไม่มีปลวกงานคอยให้อาหารเหล่าปลวกทหารและนางพญา เนื่องจากปลวก 2 วรรณะนี้ไม่สามารถกินอาหารได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของอาณานิคมนี้ไปโดยปริยาย เราควรเปลี่ยนเหยื่อล่ออาหารนี้อย่างน้อยทุกๆ 2 - 3 สัปดาห์และเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนพบว่าไม่มีปลวกตัวใดมากินอาหารเหล่านี้แล้ว

เราจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของระบบกำจัดปลวกเนเมซิสซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการกำจัดปลวกสมัยใหม่นั้นสามารถกำจัดปลวกได้อย่างครบวงจรเพียงไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งทั้งง่าย สะดวกสบาย และยังปลอดภัยกับผู้คนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน แต่สำหรับการใช้งานระบบกำจัดปลวกเนเมซิสให้มีประสิทธิภาพนั้นเราก็ควรเลือกใช้งานภายใต้คำแนะนำของผู้ให้บริการกำจัดปลวกคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการกำจัดปลวกเทคโนโลยีสมัยใหม่

การเลือกใช้บริการกับ บริษัท โฮม แคร์ เซอร์วิส จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสม ด้วยการให้บริการมากประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นรับกำจัดมด, รับกำจัดหนู, รับกำจัดแมลงสาบ, รับกำจัดยุง และยังรับกำจัดปลวกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย มั่นใจได้ถึงบริการด้วยทีมงานมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดปลวกโดยเฉพาะ ที่สามารถให้คำปรึกษาแนะนำถึงรูปแบบการกำจัดปลวกแบบใดถึงจะเหมาะสมกับที่พักอาศัยของเราได้อย่างมี


สนใจปรึกษาสอบถามข้อมูล

โทร : 064-656-3365
       02-004-2268
       089-022-1338
       065-641-1882
Line :
 @homecare2019

Email : salehomecare19@gmail.com